Sant Sadurní d'Anoia

Les caves es troben situades al cor del Penedès: a Sant Sadurní d’Anoia, capital del Cava. Les estructures geològiques de la zona i la influència del mar Mediterrani, determinen els límits geogràfics i microclimàtics de les diferents subzones que, en el seu conjunt, formen el Penedès. La configuració de cadenes muntanyoses: Litoral, Prelitoral, clot de Bonastre i massís de Montserrat, i les depressions estructurals, fosses del Penedès, Canyelles i el Foix, proporcionen una gran diversitat de sòls amb fortes diferències litològiques i de composició, les quals juntament amb les peculiaritats microclimàtiques de cada entorn, es tradueixen almenys en tres subzones vitícoles molt ben diferenciades.

Aquesta excepcional diversitat es tradueix en un ampli joc per a la viticultura, amb enormes possibilitats diversificadores, i proporciona a la pràctica enològica la capacitat de crear productes d’una gran singularitat. Per tant, no resulta en absolut exagerat parlar de subcomarques o de subzones poc extenses que, en el seu conjunt, conformen la peculiar identitat del Penedès. Estudiem i seleccionem els millors terrenys de cada subzona per obtenir la màxima expressió, qualitat i personalitat de les diferents varietats autòctones.

Practiquem una viticultura sostenible, ecològica i respectuosa amb el medi ambient, per això treballem les nostres vinyes exclusivament amb productes ecològics. Limitem el rendiment per augmentar la concentració dels nostres raïms. Collim i seleccionem manualment raïm a raïm per garantir-ne la qualitat. Veremem ràpidament en el moment òptim de maduració, per garantir l’equilibri dels aromes, sucres i acidesa.