CASA BADIO S.L. Comerç minorista Colonia Al Kanis Lleida

Pontons

Les finques de Mas Fonoll i Sapera estan situades al terme municipal de Pontons, un petit poble del Alt Penedès a la provincia de Barcelona, Catalunya, España. Són dues finques de muntanya d'alçades compreses entre 650 i 820 metres sobre el nivell del mar.

La finca de Sapera s'estén al llarg d'una petita vall, a la falda de la muntanya, sobre la qual es troba Mas Fonoll. En total comprenen una superfície de vinya de 54 Ha, dins d'una propietat de més de 200 Ha., que constitueixen un entorn únic. Mas Fonoll té una superfície de 40 Ha. i Sapera 14 Ha. de vinya.

Els sòls son variats, d'estructura franco-argilosa amb variació de la quantitat de grava y pedra en funció de la parcel·la. En general terrenys pobres, de poca profunditat, amb abundància d'argiles.

El clima és fred, el qual fa endarrerir la brotada de la vinya, a més d'afavorir maduracions lentes.