El Molar

Partim de la base que El Priorat és una vall rodejada d’una gran massa de muntanyes que fan que sigui molt difícil que penetrin dins la vall els núvols per deixar caure l’aigua. També fa que les bosses d’aire es quedin allí dies, fent els estius més càlids que altres punts d’Espanya i els hiverns més freds.

Situat a una alçada de 100 – 450 m. Plou des de 75 a 130l./m2. El clima és mediterrani.

Terra molt variada per la seva geografia: pedra calcària, sorrenc, argilosos, llicorella.

El raïm sol ser petit, sense densitat de població i, a causa de la ubicació, amb la concentració dels components del vi.

El vi és molt concentrat, amb expressió dels aromes i sabors.

Tenim una producció de raïm a anual de 60.000 Kg i 850 grams.

Terreny de llicorella: pedra característica de la zona del Priorat, que entre d’altres té la particularitat de ser rica en minerals que transmet al raïm a través de les vinyes. També és una pedra que no aguanta l’aigua.