En el cor de Castella al llarg del marge esquerre del riu Duero s'estén un paisatge vitícola, Rueda, que es remunta al segle XI. Des de llavors fins avui, la cura de la vinya i l'elaboració de vi han dotat a aquesta terra d'una cultura i tradició úniques. El raïm Verdejo és la seva bandera.

Antigues esglésies mudèjars, convents, monestirs, castells-fortaleses mostren la importància polític-econòmica d'aquesta regió en èpoques anteriors, especialment sota la figura d'Isabel La Catòlica.