El Molar

Alçada de 220 a 300 m. Plou de 120 a 150l./m2 l'any. Clima Mediterrani.

Terres molt variades per la seva geografia: pedra calcària, arenosa, argilosa.

Característiques del raïm: generalment peti, sense densitat de població, i degut a la ubicació, amb concentració dels components del vi.

Caracteristiques del vi: Molt concentrat, amb expresivitat dels aromes i sabors.

Producció de raïm, d’un any 120.000 Kg , y per cep 1350 grams.

Sobre la terra típica del Montsant: terra més arenosa i sense aussència de la pedra rica de minerals denominada Llicorella, amb una mica més de terra mullada per la retenció de líquids dels materials que permeteixen una producció mas elevada.