Raimat

A Raimat respectem el medi ambient, i a part de complir la reglamentació legal, anem molt més enllà: el respecte a la naturalesa, al medi ambient, a la salut i, per damunt de tot, a la qualitat del vi, formen part de la nostra tasca.

Raimat contempla la viticultura com un procés de millora continua. És una visió global en què la vinya i l'entorn natural formen part d'un mateix tot, on la cura del medi ambient repercuteix en una millor producció.

Tota aquesta filosofia es materialitza en una munió de gestos que recolzen sobre quatre pilars bàsics de la nostra estructura de cultiu.

El sòl és l'origen de tot

Tenir-ne cura i respectar-lo és el primer pas per obtenir el millor vi possible.